Als de schure brandt zo lopen de ratten.

Als het duidelijk is dat de zaak misgaat zoekt men een veilig alternatief.


Trefwoorden

lopen ratten schure

Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden