Dat is een kolfje naar zijn hand.

Dat is echt iets voor hem.


Trefwoorden

hand kolfje

Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden

Deze website gebruikt cookies.