Als men de vinger geeft neemt hij de hand.

Als je hem een kleinigheid toestaat verlangt hij steeds meer.


Trefwoorden

men hand vinger neemt

Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden