De vinger leggen op de wonde plek.

Precies door hebben waar het probleem zich bevindt.


Trefwoorden

wonde leggen vinger plek

Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden