De hand op de mond leggen.

Iets niet doorvertellen.


Trefwoorden

mond leggen hand

Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden