Dat is een druif uit zijn mond.

Dat geeft hij niet graag af.


Trefwoorden

mond druif

Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden

Deze website gebruikt cookies.