Aangebrand of niet gaar houd je mond en eet maar.

Je moet netjes je bord leegeten.


Trefwoorden

aanbranden gaar mond

Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden