Hij is gauw aangebrand.

Hij is snel kwaad.


Trefwoorden

aanbranden

Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden