Dat is in kracht van gewijsde.

Dat blijft zo.


Trefwoorden

kracht gewijsde

Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden