Naar dat de man is is zijn kracht.

Je kunt van iemand niet meer verlangen dan waartoe hij in staat is.


Trefwoorden

man kracht

Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden