Naar dat de man is is zijn kracht.

Je kunt van iemand niet meer verlangen dan waartoe hij in staat is.


Trefwoorden

man kracht

Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden

Deze website gebruikt cookies.