Dat zou men hem niet aanzeggen.

Dat had men van hem niet verwacht.


Trefwoorden

men aanzeggen

Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden

Deze website gebruikt cookies.