Iemand de wacht aanzeggen.

Iemand ernstig waarschuwen dat hij zijn plichten goed moet vervullen.