Iemand de wacht aanzeggen.

Iemand ernstig waarschuwen dat hij zijn plichten goed moet vervullen.


Trefwoorden

aanzeggen wacht

Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden