De fiolen van toorn over iemand uitstorten.

Iemand hevige verwijten maken.


Trefwoorden

over uitstorten toorn fiolen

Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden