De kerfstok afdoen.

De schulden afbetalen.


Trefwoorden

kerfstok afdoen

Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden