Hij is een schelm die er iets afdoet.

Hij overdrijft zijn verhaal een beetje.


Trefwoorden

afdoen schelm

Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden

Deze website gebruikt cookies.