De mug uitzijgen en de kemel doorzwelgen.

Over kleinigheden veel ophef maken maar niets zeggen over grote dingen die verkeerd zijn.