De wolven verscheuren malkander niet.

Twee slechteriken zullen elkaar niet zo snel bevechten.


Trefwoorden

wolven malkander verscheuren

Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden