Die maar één klok hoort hoort maar één toon.

Om een goed oordeel te kunnen vormen moet je naar beide partijen luisteren.

Deze website gebruikt cookies.