Hij is zo wijs dat hij het gras hoort groeien.

Hij denkt dat hij alles beter weet.


Trefwoorden

gras groeien wijs hoort

Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden