De koekoek en de sijs hebben niet dezelfde wijs.

Ieder mens heeft zijn eigen manier van doen en van praten.


Trefwoorden

hebben wijs dezelfde koekoek sijs

Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden