Boter op je hoofd hebben.

Anderen iets verwijten terwijl je zelf hetzelfde verweten kan worden.


Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden