Boter op je hoofd hebben.

Anderen iets verwijten terwijl je zelf hetzelfde verweten kan worden.


Trefwoorden

hebben hoofd boter

Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden