De man is het hoofd.

De man moet de baas zijn over de vrouw.


Trefwoorden

man hoofd

Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden

Deze website gebruikt cookies.