Een goede vrouw is zonder hoofd.

Een goede vrouw heeft geen eigenaardigheden.


Trefwoorden

zonder goede hoofd vrouw

Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden