De pot verwijt de ketel dat hij zwart is.

De een verwijt de ander iets waaraan hij zich zelf ook schuldig aan maakt.


Trefwoorden

pot zwart ketel verwijt

Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden