Er loopt een zwart schaap onder.

Er is een slecht persoon bij.


Trefwoorden

onder zwart schaap

Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden