De grond brandt hem onder de voeten.

Hij voelt zich daar niet prettig.


Trefwoorden

onder grond voeten

Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden