De grond werd hem te warm onder de voeten.

Het werd hem te gevaarlijk.


Trefwoorden

onder grond voeten warm

Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden