Dat heeft veel voeten in de aarde.

dat is niet zo eenvoudig; dat kost heel wat moeite om dat voor elkaar te krijgen.


Trefwoorden

veel voeten aarde

Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden