Hij houdt van het slijk der aarde.

Hij houdt van geld.


Trefwoorden

aarde slijk

Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden