Een lui lijf en een warm bedde zijn goede vrienden.

Een lui man ziet op tegen werken.


Trefwoorden

goede vrienden lijf lui warm bedde

Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden