Een hartig woord houdt een kerel van het lijf.

Door resoluut en fier te spreken zal men je uit angst niet snel aanvallen.


Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden