Een hartig woord houdt een kerel van het lijf.

Door resoluut en fier te spreken zal men je uit angst niet snel aanvallen.


Trefwoorden

lijf kerel woord hartig

Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden