Die kerel is het doodschoppen nog niet waard.

Dat is een slechte man.


Trefwoorden

nog waard kerel doodschoppen

Spreekwoorden met dezelfde betekenis


Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden