Het pad warm houden.

Steeds hetzelfde pad gebruiken.


Trefwoorden

houden pad warm

Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden