Een goed pad krom loopt nooit [niet] om.

Je kunt beter gewoon het pad blijven volgen dan dit afsnijden.


Trefwoorden

goed nooit pad krom

Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden