De waarheid lijdt wel nood maar nooit de dood.

Uiteindelijk komt de waarheid altijd boven water.


Trefwoorden

nooit waarheid nood dood

Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden