Zijn handen staan krom.

Hij is een dief.


Trefwoorden

staan handen krom

Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden