Zijn handen staan krom.

Hij is een dief.


Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden