De heler is zo goed als de steler.

Iemand die medeplichtig is verdient dezelfde straf als de dader.


Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden

Deze website gebruikt cookies.