De heler is zo goed als de steler.

Iemand die medeplichtig is verdient dezelfde straf als de dader.


Trefwoorden

goed heler steler

Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden