Een goed begin geeft moed en zin.

Een goede voorbereiding zorgt ervoor dat het uiteindelijk werk vaak sneller verloopt.


Trefwoorden

goed begin moed zin

Spreekwoorden met dezelfde betekenis


Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden