Als de kinderen hun zin doen krijsen ze niet.

Koppige mensen moet je hun gang maar laten gaan.


Trefwoorden

doen zin kinderen krijsen

Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden