Als men kinderen hun zin geeft zijn ze stil.

Koppige mensen moet je hun gang maar laten gaan.


Trefwoorden

men zin kinderen stil

Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden