Als kinderen hun zin krijgen schrijen ze niet.

Geef hem dat maar dan ben je van dat gezeur af.


Trefwoorden

krijgen zin kinderen schrijen

Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden