Het is stil waarhet nooit en waait.

Het is heel normaal als er eens in een huisgezin ruzie is.


Trefwoorden

nooit stil waait waarhet

Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden