Iemand het hoofd warm maken.

Iemand kwaad maken.


Trefwoorden

maken hoofd warm

Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden