Iemand het hoofd warm maken.

Iemand kwaad maken.


Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden