Een lui man ziet op tegen werken.

Een luie voerman spant liever uit dan in.


Trefwoorden

man tegen werken lui

Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden