Een mens moet werken voor de brok en voor de rok.

Je zult moeten werken voor de kost ( en je kleren)


Trefwoorden

mens moeten brok werken rok

Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden