Iemand op zwart zaad zetten.

Iemand zijn ontslag geven.


Trefwoorden

zetten zwart zaad

Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden