De boer op de edelman zetten.

Eerst iets lekkers eten en daarna iets gewoons.


Trefwoorden

zetten boer edelman

Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden