Die man is maar een kruk.

Dat is een sukkel.


Trefwoorden

man kruk

Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden

Deze website gebruikt cookies.