Een nier bevat niet veel vet.

Een nieuw werk op stapel zetten.


Trefwoorden

veel vet nier bevat

Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden