Een Salomo's oordeel.

Een heel wijs en goed oordeel.